partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 
 
 
Z głębokim żalem i smutkiem odebrałem informację, że w dniu 30 stycznia 2020 r. zmarł Profesor Architekt Stanisław Juchnowicz. Postać wybitna, tak pod względem zasług zawodowych, jak i relacji ogólnoludzkich o najwyższym stopniu kultury i szacunku dla człowieka. Mentor dla pokoleń architektów, którzy w obcowaniu z Nim czerpali wiedzę w szerokim polu zawodowych umiejętności od projektowania architektonicznego i urbanistycznego po planowanie przestrzenne włącznie.
 
Profesor umiał dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym w sposób inspirujący i pobudzający wyobraźnię w kierunku poszanowania wartości, które stanowią podstawy humanistycznego odniesienia do tworzenia pięknego krajobrazu, przyjaznego człowiekowi.
 
Jako współautor urbanistycznego założenia Nowej Huty, autor budynków wielorodzinnej zabudowy, uczestniczył w tworzeniu ikonicznego, do dziś podziwianego kompleksu mieszkaniowego o cechach klasycystycznych struktur, stanowiących modelowy przykład zrównoważonego rozwoju jednostek osiedleńczych.
 
Profesor był głęboko związany z ideami dotyczącymi rozwoju Krakowa, szczególnie po jego wschodniej stronie, której sercem była Nowa Huta i tereny Kombinatu Metalurgicznego. Pracując nad studiami rozwoju tego obszaru wykorzystywał swoją wiedzę, którą nabył poza Polską, uczestnicząc w projektach urbanistycznych i planach strategicznych miast za granicą kraju.
 
Biografia zawodowa Profesora St. Juchnowicza jest niezwykle bogata i świadczy o niezwykłym zaangażowaniu Profesora w działania nie tylko zawodowe, ale także społeczne z wyraźną troską o dobro człowieka i jego życiowe środowisko.
 
Jako nauczyciel akademicki Profesor był darzony wielkim szacunkiem młodych adeptów sztuki oraz licznego grona kadry Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
 
Będzie nam brakowało Jego zawsze miłego uśmiechu, wyciągniętej ręki i życzliwej dorady.
 
Cześć Jego Pamięci.
 
Stanisław Deńko