partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Koleżanki i Koledzy,

Radiu Kraków, w ramach audycji „Przed hejnałem”, przedstawiciele Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP biorą udział w krótkich 10-cio minutowych rozmowach o architekturze, planowaniu i budowie domu, wyborze odpowiedniej działki budowlanej.

Rozmowy, prowadzone na żywo, są emitowane w każdy czwartek o godz. 11:20. Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP reprezentują:
Marek Tarko Przewodniczący Rady MPOIA RP, Witold Zieliński Zastępca Przewodniczącego Rady oraz Piotr Chuchacz Koordynator Zespołu ds Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA RP.