partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

Niestety, zainteresowanie udziałem w planowanej wystawie towarzyszącej MBA 2019 okazało się niewielkie, w związku z czym rezygnujemy z jej organizacji.

Dziękujemy za przysłane zgłoszenie i zapraszamy do udziału w naszej tradycyjnej wystawie środowiska MPOIA, którą będziemy organizować na koniec b. kadencji.

 

Pozdrawiam,

Witold Zieliński  

Wiceprzewodniczący Rady

 


 

Rada MPOIA RP rozważa możliwość organizacji wystawy jako imprezy towarzyszącej Międzynarodowemu Biennale Architektury w Krakowie, którego najbliższa edycja (MBA Kraków 2019), odbędzie się w dniach 8–9 października 2019 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

 

Tytułem tegorocznej edycji jest „POŁĄCZENIA — miasto i rzeka”.

W związku z tym zwracamy się do naszych członków o zgłaszania projektów i realizacji  „obiektów budowlanych  w  połączeniu z wodąna planowana wystawę .

 

Wszelkie koszty związane z opracowaniem plansz poniesie MPOIA RP.

Termin zgłaszania prac: do 14 sierpnia 2019 roku.

 

Witold Zieliński architekt IARP

Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RPWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP