partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Relacja z uroczystości zakończenia zajęć z przedmiotu „Negocjacje – czyli praktyczne aspekty wykonywania zawodu architekta” 7.06.2019.

W piątek 7.06.2019 roku o godzinie 12.00 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej miała miejsce uroczystość zakończenia zajęć z przedmiotu  Negocjacje – czyli praktyczne aspekty wykonywania zawodu architekta”. Zajęcia te prowadzone dla studentów II stopnia studiów magisterskich realizowane były we współpracy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z Zakładem Architektury Społeczno-Usługowej kierowanym przez dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK. 

Uroczystość otworzył prof. Kazimierz Butelski wykładem dotyczącym „Negocjacji w architekturze”, a następnie podziękował osobom prowadzącym wykłady, seminaria i zajęcia laboratoryjne. Ze strony Małopolskiej OIA RP głos zabrał kol. arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady. W krótkim wystąpieniu podsumował udział Izby w przygotowaniu i przeprowadzenia pionierskiego programu. Podziękował przedstawicielom Wydziału Architektury PK, a szczególnie prof. Kazimierzowi Butelskiemu za wspólną inicjatywę.


Kilka informacji szczegółowych
.

Program zajęć opracowany został przez Prezydium Rady MPOIA RP oraz Zakład Architektury Społeczno-Usługowej Wydziału Architektury PK. W trakcie zakończonego semestru, dla grupy ok. 220 studentów 7 semestru przeprowadzaliśmy: 11 wykładów, 40 seminariów oraz 22 spotkania laboratoryjne na wytypowanych obiektach. Wizytowaliśmy kilkanaście interesujących realizacji architektonicznych. W zajęciach brało udział kilkunastu przedstawicieli MPOIA RP oraz przedstawiciele pracowni projektowych. Niektóre wizyty poprzedzone były prezentacją dokumentacji projektowej i wizytami w pracowniach.

Na koniec zajęć przeprowadzono egzamin końcowy dotyczący warunków wykonywania zawodu.


Wszystkie osoby prowadzące zajęcia ze studentami w ramach tego programu musiały być członkami Małopolskiej Okręgowej IARP. Ze strony Izby zajęcia prowadzili doświadczeni architekci rekomendowani przez Radę MPOIA RP w tym. m.in.: arch. Marek Tarko, arch. Witold Zieliński, arch. Piotr Chuchacz, arch. Grzegorz Lechowicz, arch. Małgorzata Gruszka, arch. Jarosław Wilk, arch. Stanisław Deńko, arch. Olaf Jasnorzewski, arch. Piotr Czerwiński, arch. Maciej Nitka, arch. Robert Ciuła oraz arch. Grzegorz Jachym.

W zajęciach laboratoryjnych współpracowali z nami koledzy z wielu krakowskich pracowni w tym m. innymi: arch. Wojciech Dobrzański i arch. Krzysztof Zakrzewski z IMB Asymetria, arch. Jacek Ewy z Ingarden & Ewy Architekci, arch. Jan Karpiel Bułecka i arch. Marcin Steindel, arch. Piotr Madej z Biura Lewicki – Łatak, arch.  Piotr Kita i arch. Tomasz Koral, a także arch. Tadeusz Półchłopek i arch. Jacek Bruzda.

Ze strony Uczelni zajęcia poprowadzili: prof. arch. Kazimierz Butelski, dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Wożniak, dr arch. Piotr Łabowicz, arch. Marta Łukasik oraz arch. Marcin Gierbienis.


Wszystkim tym, którzy zaangażowali się w to wyjątkowe zadanie - składamy serdeczne podziękowania za włożony trud i poświęcony czas.

Zajęcia z młodymi adeptami zawodu stały się doskonałą okazją do wymiany spostrzeżeń dotyczących zawodu architekta. To doświadczenie jest cenne dla obydwu stron, zarówno osób prowadzących zajęcia, jak i dla słuchaczy – studentów architektury. Mamy nadzieję, że program zajęć prowadzony przez projektantów praktyków, w ramach współpracy Małopolskiej OIA RP i WAPK będzie kontynuowany.

 

Witold Zieliński

Wiceprzewodniczący Rady

Koordynator ds. Kształcenia

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP