partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Koleżanki i Koledzy,

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pozytywnie opiniuje konkurs na gmach Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie ogłoszony i zorganizowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Pragniemy poinformować, że w rozmowach prowadzonych z Organizatorem – dotyczących zapisów Umowy o Prace Projektowe oraz Regulaminu Konkursu i Regulaminu Pracy Sądu Konkursowego – brali udział członkowie Zespołu ZWWZ przy MPOIA RP. Ustalone w trakcie rozmów z MNK zapisy zawarte w ww. dokumentach pozwalają uczestnikom, a następnie zwycięzcy Konkursu na bezpieczne uczestnictwo oraz realizowanie prac projektowych i gwarantują poszanowanie ich praw autorskich. Zwracamy uwagę jednak na kwestie, których nie udało się wynegocjować z Organizatorem to wymóg:

  • Dołączenia do zgłoszenia udziału w konkursie Informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  • Dołączenia do zgłoszenia udziału w konkursie Odpisu z właściwego Rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Sugerujemy wszystkim osobom zainteresowanym zgłoszeniem się do Konkursu o odpowiednio wczesne uzyskanie opisanych powyżej dokumentów, pozwalających na skuteczny udział w procedurze konkursowej.

Informujemy także, że w jury Konkursu zasiada Przedstawiciel MPOIA RP kol. Olaf Jasnorzewski, architekt IARP

Tym samym informujemy, że Konkurs otrzymał
 
CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA MPOIA RP 
postępowanie spełnia rekomendowane zasady bezpieczeństwa

Więcej informacji na stronie BIP Muzeum Narodowego w Krakowie