partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Koleżanki i Koledzy,

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pozytywnie opiniuje konkurs na gmach Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie ogłoszony i zorganizowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Pragniemy poinformować, że w rozmowach prowadzonych z Organizatorem – dotyczących zapisów Umowy o Prace Projektowe oraz Regulaminu Konkursu i Regulaminu Pracy Sądu Konkursowego – brali udział członkowie Zespołu ZWWZ przy MPOIA RP. Ustalone w trakcie rozmów z MNK zapisy zawarte w ww. dokumentach pozwalają uczestnikom, a następnie zwycięzcy Konkursu na bezpieczne uczestnictwo oraz realizowanie prac projektowych i gwarantują poszanowanie ich praw autorskich. Zwracamy uwagę jednak na kwestie, których nie udało się wynegocjować z Organizatorem to wymóg:

  • Dołączenia do zgłoszenia udziału w konkursie Informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  • Dołączenia do zgłoszenia udziału w konkursie Odpisu z właściwego Rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Sugerujemy wszystkim osobom zainteresowanym zgłoszeniem się do Konkursu o odpowiednio wczesne uzyskanie opisanych powyżej dokumentów, pozwalających na skuteczny udział w procedurze konkursowej.

Informujemy także, że w jury Konkursu zasiada Przedstawiciel MPOIA RP kol. Olaf Jasnorzewski, architekt IARP

Tym samym informujemy, że Konkurs otrzymał
 
CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA MPOIA RP 
postępowanie spełnia rekomendowane zasady bezpieczeństwa

Więcej informacji na stronie BIP Muzeum Narodowego w KrakowieWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP