partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W piątek 1.03.2019 roku o godzinie 12.30 w Sali Działowni na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej miała miejsce uroczystość inauguracji zajęć z przedmiotu Negocjacje – czyli praktyczne aspekty wykonywania zawodu architekta”. Zajęcia te prowadzone dla studentów II stopniu studiów magisterskich realizowane są we współpracy z Zakładem Architektury Społeczno-Usługowej, którą kieruje dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK. 

Uroczystość otworzył  prof. Kazimierz Butelski. Przedstawił program zajęć oraz zespól wykładowców i osób prowadzących seminaria i zajęcia laboratoryjne zarówno ze strony wydziału, jak również ze strony izby. Wykład inauguracyjny wygłosił kol. arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady MPOIA RP, na temat celów i zadań Izby Architektów.

Program zajęć współtworzony został przez Prezydium Rady MPOIA RP oraz Zakład Architektury Społeczno-Usługowej Wydziału Architektury PK.

Wszystkie osoby prowadzące zajęcia ze studentami w ramach tego programu muszą być członkami Małopolskiej Okręgowej IARP.

Ze strony Izby zajęcia będą prowadzili doświadczeni architekci rekomendowani przez Radę MPOIA RP w tym m.in.:  arch. Marek Tarko, arch. Witold Zieliński, arch. Piotr Chuchacz, arch. Grzegorz Lechowicz, arch. Małgorzata Gruszka, arch. Jarosław Wilk, arch. Stanisław Deńko, arch. Olaf Jasnorzewski, arch. Piotr Czerwiński, arch. Maciej Nitka  oraz arch. Grzegorz Jachym.

Ze strony Uczelni zajęcia poprowadzą: dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Wożniak, dr arch. Piotr Łabowicz, arch. Marta Łukasik oraz arch. Marcin Gierbienis.

Na koniec zajęć  przeprowadzono test kontrolny dotyczący warunków wykonywania zawodu.

Mamy nadzieje, że zajęcia z młodymi adeptami zawodu staną się doskonałą okazją do poznania zasad funkcjonowania procesu dydaktycznego na wydziale architektury wyższej uczelni, a także pomogą modyfikować program szkolenia oraz będą przygotowaniem do wypracowania systemu certyfikacji uczelni architektonicznych.

Izba Architektów RP, jest instytucją ustawowo umocowaną do reprezentowania osób wykonujących zawód architekta w myśl art. 2.1. ustawy samorządowej, wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.

W tym kontekście – mając na uwadze edukację – Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP i Wydział Architektury PK zawarły porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy. Polega ona m.in. na udziale architektów – członków MPOIA RP – w komisjach egzaminacyjnych kończących studia I, jak i II stopnia oraz współpracy przy programie zawodowych praktyk studenckich.

W ubiegłym roku przedstawiciele MPOIA RP rozpoczęli zajęcia ze studentami V roku. Tematem zajęć było wykonywanie zawodu architekta. Zajęcia były prowadzone w Zakładzie Architektury Społeczno-Usługowej, którą kieruje dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK. Z rekomendacji Rady MPOIA RP zajęcia prowadzili kol. arch. Witold Zieliński oraz arch. Piotr Chuchacz.

 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-02
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-07
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-12
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-13
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-15
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-16
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-17
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-20
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-22
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-23
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-24
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-27
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-28
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-30
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-33
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-36
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-39
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-52
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-53
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-54
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-55
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-61
 • 2019-03-01-Inauguracja_na_PK-62


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP