partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

30 stycznie 2019 r. zmarł Pan Andrzej Cetera – Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie od 2001 roku.

Nabożeństwo żałobne i uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 lutego 2019 r. o godz. 14.00 w Gromniku.
 
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy serdecznego współczucia
– Rada MPOIA RP