partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Koledzy z MPOIA RP prowadzą zajęcia na Wydziale Architektury  PK.

 

Koleżanki i Koledzy,

Izba Architektów RP, jest instytucją ustawowo umocowaną do reprezentowania osób wykonujących zawód architekta. w myśl art. 2. 1. ustawy samorządowej, wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.

W tym kontekście – mając na uwadze edukację – Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP i Wydział Architektury PK zawarły w październiku 2014 roku porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy.

Polega ona m.in. na udziale architektów – członków MPOIA RP w komisjach egzaminacyjnych kończących studia I jak i II stopnia. Drugim ważnym elementem współpracy, który zainicjowaliśmy w miesiącach wakacyjnych – jest program zawodowych praktyk studenckich, które odbywały się  w Waszych pracowniach.

W tym semestrze  przedstawiciele MPOIA RP rozpoczęli zajęcia ze studentami V roku. Tematem zajęć są warunki wykonywania zawodu. Zajęcia są prowadzone w  Zakładzie Architektury Społeczno-Usługowej którą kieruje  dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK.  Z rekomendacji Rady MPOIA RP zajęcia prowadzą kol. arch. Piotr Chuchacz oraz arch. Witold Zieliński.

Rada MPOIA RPWięcej aktualności