partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Niżej zamieszczamy oficjalne stanowisko Rady MPOIA przygotowane z udziałem Zespołu ds Warunków Wykonywania Zawodu. Dotyczy ono zastrzeżeń wobec warunków konkursu architektonicznego - urbanistycznego z prekwalifikacją kandydatów na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu.

Zastrzeżenia kierujemy do Organizatora konkursu. Ostrzeżenie - do wszystkich Koleżanek i Kolegów zainteresowanych udziałem w nim.
 
Rada MPOIA RP
 
Zał.: Pismo L. dz. 571/MPORlA/2018


Więcej aktualności