partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
 
Małopolska i Świętokrzyska Okręgowe Izby Architektów, po przeanalizowaniu warunków Konkursu na opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania min. nabrzeża Wisły na cele rekreacyjne w Opatowcu, postanowiły wystosować pismo do Organizatora konkursu - Gminę w Opatowcu. Zwracamy w nim uwagę na szereg wad, jakie zawierają zapisy Regulaminu, co może narazić uczestników na ryzyko zawodowe.
Ponieważ konkurs już został ogłoszony prosimy wszystkich zainteresowanych o przeanalizowanie naszych argumentów.
 
 
Rada MPOIA, Rada SWOIA