partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 25 lipca w siedzibie MPOIA RP odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień grupie młodych architektów. Otrzymało je 56 osób.
Uroczystość rozpoczął kol. Witold Sztorc Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Kol. Przewodniczący podsumował przeprowadzone egzaminy i podkreślił odpowiedzialność jaka wiąże się z samodzielnym wykonywaniem funkcji w budownictwie, a na koniec pogratulował zebranym osiągniętego sukcesu.
Następnie głos zabrali składając gratulacje i opowiadając o zadaniach realizowanych przez MPOIA RP: Marek Tarko – Przewodniczący Rady, Witold Zieliński – wiceprzewodniczący oraz członkowie Rady: Piotr Chuchacz i Anna Serafin.
 
  • 01
  • 01b
  • 01c
  • 02a
  • 02b
  • 03
  • 04
  • 05a
  • 06
  • 07


Więcej aktualności