partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Na spotkaniu Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu, które odbyło się 16 maja 2018 r. omówiono zaawansowanie podjętych działań.

O wyjątkowości spotkania świadczyła obecność kol. Wojciecha Gwizdaka – członka Rady Świętokrzyskiej OIA RP, który zgłosił akces przystąpienia do ZWWZ i zaproponował interesujące projekty działania w Zespole. Decyzją Rady MPOIA RP z dnia 22 maja kol. W. Gwizdak został przyjęty do grona Zespołu – jako pierwsza osoba spoza Okręgu.

Ciesząc się z tego wydarzenia – dziękujemy Koledze za deklarację wzmocnienia składu zespołu i przyszłej pracy.


Więcej aktualności