partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Na spotkaniu Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu, które odbyło się 16 maja 2018 r. omówiono zaawansowanie podjętych działań.

O wyjątkowości spotkania świadczyła obecność kol. Wojciecha Gwizdaka – członka Rady Świętokrzyskiej OIA RP, który zgłosił akces przystąpienia do ZWWZ i zaproponował interesujące projekty działania w Zespole. Decyzją Rady MPOIA RP z dnia 22 maja kol. W. Gwizdak został przyjęty do grona Zespołu – jako pierwsza osoba spoza Okręgu.

Ciesząc się z tego wydarzenia – dziękujemy Koledze za deklarację wzmocnienia składu zespołu i przyszłej pracy.


Więcej aktualności
informacje2019-08-19
Przyjmę na praktykę studencką
Poniżej zamieszczamy listę architektów MPOIA i pracowni architektonicznych deklarujących gotowość zatrudnienia studenta na praktykę. Jest to kolejny etap współpracy pomiędzy Małopolską OIA RP a Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. Studentów zapraszamy do korzystania z zamieszczonych zgłoszeń.
Koleżanki i Kolegów Architektów IARP planujących zgłoszenie prosimy o wypełnienie deklaracji zamieszczonej pod załączonym
linkiem. Życzymy udanej i owocnej współpracy. Rada MPOIA RP   Lp. Imię i nazwisko MP Nazwa firmy Okres zatrudnienia Adres / www tel. / e-mail 1. Waldemar Wielgosz MP-2197 W-INWEST Waldemar Wielgosz 3 tyg. lub dłuższy Oświęcimul. Łukasieczicza 8A 607 595 656  biuro@winvest.pl 2.  Krzysztof Strama MP-1096 Susuł & Strama Architekci Sp. z o.o. 3 tyg. lub dłuższy Oświęcimul. Dąbrowskiego 30 604 979 954sekretariat@s2architekci.pl