partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 
W związku z wyborem na członka Krajowej Rady IARP kol. Grzegorza Jachyma – dotychczasowego członka Rady MPOIA RP – na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2018 r. Rada stwierdziła wygaśnięcie mandatu kol G. Jachyma. Jednocześnie podjęła decyzję o dalszej pracy w zmniejszonym składzie.
 
Koledze arch. Grzegorzowi Jachymowi serdecznie dziękujemy za pracę w Radzie MPOIA RP i życzymy sukcesów w działaniach na szczeblu krajowym.

Liczymy też na ścisłą współpracę KRIA z Izbami Okręgowymi, nie tylko w zakresie legislacji.

Warto przypomnieć, że w składzie obecnej kadencji Krajowej Rady znaleźli się również kol. Łukasz Krawontka oraz kol. Borysław Czarakcziew (wiceprezes do spraw zagranicznych).

Wszystkim kolegom serdecznie gratulujemy.
Rada Małopolskiej OIA RP


Więcej aktualności