partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 24 kwietnia 2018 o godzinie 18:00 w Galerii SARP, przy placu Szczepańskim 6, w Krakowie miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  konkursu  o Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego, edycja VIII, 2018 .

Laureatem konkursu został  - p. inż. arch. Wojciech Jurkowski


Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego przyznawane jest szczególnie uzdolnionym studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie III rok studiów, uzyskali licencjat oraz rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

Stypendium przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także podjęcie dodatkowej edukacji.

Na uroczystości ogłoszenia wyników Radę MPOIA reprezentował kol. arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady

  • 01
  • 02

Fot. Beata Malinowska - Petelenz