partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Na pierwszym swoim posiedzeniu ukonstytuowało się Prezydium Małopolskiej OIA.

 • Przewodniczący Rady: Marek Tarko
 • Wiceprzewodnicząca: Bożena Nieroda
 • Wiceprzewodniczący: Witold Zieliński
 • Sekretarz: Grzegorz Lechowicz
 • Skarbnik: Wojciech Dobrzański

Członkowie Rady:

 1. Piotr Chuchacz
 2. Stanisław Deńko
 3. Grzegorz Jachym
 4. Maria Janik   
 5. Maciej Nitka
 6. Anna Serafin

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04