partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Relacja ze spotkania egzaminatorów zewnętrznych – przedstawicieli MPOIA z  Władzami Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz członkami Rady Pracodawców w dniu 28 lutego 2018 roku.

 

Wydział  Architektury Politechniki Krakowskiej reprezentowali:

1. prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

2. dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy

3. dr inż. arch. Rafał Zawisza

Radę Pracodawców reprezentował  dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK

Ze strony MPOIA w spotkaniu wzięli udział  członkowie Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych oraz Przewodniczący Rady arch. Marek Tarko i Wiceprzewodniczący Rady arch. Witold Zieliński - Koordynator Zespołu d/s Kształcenia.


Prowadzący spotkanie Kol. Witold Zieliński  podsumował kolejny rok działalności zespołu egzaminatorów zewnętrznych działających w ramach MPOIA. Od poprzedniego spotkania,  egzaminatorzy izbowi wzięli udział 
w 7 sesjach dyplomowych I i II stopnia oraz  77 komisjach egzaminacyjnych.


W dalszej części spotkania przybyłe osoby kolejno dzieliły się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi udziału w obronach  dyplomów wieńczących studia I  i II stopnia.

W dużej mierze powtórzyły się uwagi podsumowujące poprzednie spotkanie, w tym min. uwaga iż stosunkowo słabe zróżnicowanie problematyki prac dyplomowych między pierwszym a drugim stopniem studiów powoduje niezauważalną różnice pomiędzy pracami, co podważa sens podziału studiów na dwa stopnie.  

W ramach istniejącej sytuacji podziału studiów egzaminatorzy postulują położenie większego nacisku na stronę techniczną projektowania podczas studiów inżynierskich.

Egzaminatorzy podtrzymują również postulat rozdzielenia obron i egzaminu końcowego.  


W dalszej części spotkania głos zabrali przedstawiciele Uczelni odnosząc się kolejno do zgłoszonych problemów. 
Na zakończenie  kol. Przewodniczący arch. Marek Tarko dokonał krótkiego podsumowania spotkania.  

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP