partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Relacja ze spotkania egzaminatorów zewnętrznych – przedstawicieli MPOIA z  Władzami Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz członkami Rady Pracodawców w dniu 28 lutego 2018 roku.

 

Wydział  Architektury Politechniki Krakowskiej reprezentowali:

1. prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

2. dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy

3. dr inż. arch. Rafał Zawisza

Radę Pracodawców reprezentował  dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK

Ze strony MPOIA w spotkaniu wzięli udział  członkowie Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych oraz Przewodniczący Rady arch. Marek Tarko i Wiceprzewodniczący Rady arch. Witold Zieliński - Koordynator Zespołu d/s Kształcenia.


Prowadzący spotkanie Kol. Witold Zieliński  podsumował kolejny rok działalności zespołu egzaminatorów zewnętrznych działających w ramach MPOIA. Od poprzedniego spotkania,  egzaminatorzy izbowi wzięli udział 
w 7 sesjach dyplomowych I i II stopnia oraz  77 komisjach egzaminacyjnych.


W dalszej części spotkania przybyłe osoby kolejno dzieliły się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi udziału w obronach  dyplomów wieńczących studia I  i II stopnia.

W dużej mierze powtórzyły się uwagi podsumowujące poprzednie spotkanie, w tym min. uwaga iż stosunkowo słabe zróżnicowanie problematyki prac dyplomowych między pierwszym a drugim stopniem studiów powoduje niezauważalną różnice pomiędzy pracami, co podważa sens podziału studiów na dwa stopnie.  

W ramach istniejącej sytuacji podziału studiów egzaminatorzy postulują położenie większego nacisku na stronę techniczną projektowania podczas studiów inżynierskich.

Egzaminatorzy podtrzymują również postulat rozdzielenia obron i egzaminu końcowego.  


W dalszej części spotkania głos zabrali przedstawiciele Uczelni odnosząc się kolejno do zgłoszonych problemów. 
Na zakończenie  kol. Przewodniczący arch. Marek Tarko dokonał krótkiego podsumowania spotkania.  

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05