partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zamieszczamy materiał prezentowany podczas szkoleń dotyczących zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Prezentacja szkolenia

Wkrótce zamieścimy na naszej stronie treść jednolitą rozporządzenia.

Rada Małopolskiej Okręgowej IA RP.

Postscriptum

Miejsce publikacji rozporządzenia: 

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 grudnia 2017 r.  poz. 2285 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Warunki Techniczne ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002285Więcej aktualności