partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Kolejne już - siódme - noworoczne spotkanie architektów w Nowym Sączu odbyło się 11 stycznia 2017 roku, tym razem  w restauracji Bochema na nowosądeckim Rynku. Spotkanie otworzył i przywitał zgromadzonych Marek Tarko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Obecni byli także członkowie Rady MPOIA z Nowego Sącza: Anna Serafin i Łukasz Krawontka. W spotkaniu oprócz architektów wzięli udział zaproszeni goście z Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Małgorzata Borsukowska - Stefaniczyk i Janusz Skawiński. Oprócz uczestników, którzy obecni są corocznie, wielu Gości pojawiło się po raz pierwszy i mamy nadzieję, że na kolejnych spotkaniach będą już stałymi uczestnikami. Zarówno stali bywalcy noworocznych spotkań jak i młodzi Architekci mieli okazję przedstawić się oraz opowiedzieć kilka słów o sobie. Okazało się, że wśród nas są muzycy, sportowcy oraz osoby z różnymi innymi ciekawymi zainteresowaniami. Mieliśmy okazję porozmawiać nie tylko o sprawach zawodowych, ale i o naszych pasjach a przede wszystkim zjeść znakomitą kolację oraz przeżyć miły wieczór.
 
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP