partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Kolejne już - siódme - noworoczne spotkanie architektów w Nowym Sączu odbyło się 11 stycznia 2017 roku, tym razem  w restauracji Bochema na nowosądeckim Rynku. Spotkanie otworzył i przywitał zgromadzonych Marek Tarko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Obecni byli także członkowie Rady MPOIA z Nowego Sącza: Anna Serafin i Łukasz Krawontka. W spotkaniu oprócz architektów wzięli udział zaproszeni goście z Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Małgorzata Borsukowska - Stefaniczyk i Janusz Skawiński. Oprócz uczestników, którzy obecni są corocznie, wielu Gości pojawiło się po raz pierwszy i mamy nadzieję, że na kolejnych spotkaniach będą już stałymi uczestnikami. Zarówno stali bywalcy noworocznych spotkań jak i młodzi Architekci mieli okazję przedstawić się oraz opowiedzieć kilka słów o sobie. Okazało się, że wśród nas są muzycy, sportowcy oraz osoby z różnymi innymi ciekawymi zainteresowaniami. Mieliśmy okazję porozmawiać nie tylko o sprawach zawodowych, ale i o naszych pasjach a przede wszystkim zjeść znakomitą kolację oraz przeżyć miły wieczór.
 
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04