partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy.

Czwarta kadencja 2014–2018 zbliża się do końca. Przed nami ważny moment wyłonienia Delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Służyć temu będą zebrania obwodowe. Z uwagi na wielkość naszej izby okręgowej zebrania podzielone zostały na dziewięć części. Podczas każdego zebrania wyłoniona zostanie 1/9 ilość delegatów. 
Informacja o terminach zebrań dotarła do każdego z Was.

Apelujemy o liczny udział w zebraniach i o przemyślenie kandydowania do grona Delegatów na Zjazd Okręgowy. 

Poniżej zamieszczamy Uchwałę Rady MPOIA RP oraz wykaz terminów zebrań obwodowych z alfabetycznym podziałem uczestników na poszczególne obwody. 

  1. Uchwała Rady MPOIA RP
  2. Wykaz terminów zebrań z podziałem na obwody


Listy obecności

Zaloguj się, żeby zobaczyć listy osób wraz z terminami.Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP