partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będzie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowy akt prawny, jak większość tego rodzaju zbiorów przepisów, zawiera zarówno regulacje nie budzące wątpliwości interpretacyjnych, jak i takie, których zapisy mogą budzić wątpliwości lub być odmiennie rozumiane, co powodować może pojawianie się różnego rodzaju dylematów na etapie sporządzania dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji.

Mając to na względzie, Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP wraz z przedstawicielami Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego podjęła działania mające na celu wypracowaniu propozycji dotyczących wyjaśnienia oraz interpretacji zapisów nowelizacji warunków technicznych w zakresie w jakim jest to możliwe.

W związku z powyższym informujemy, że w przypadkach pojawiania się wątpliwości dotyczących treści nowelizowanych warunków technicznych prosimy o przesłanie do Rady MPOIA opisu dostrzeżonych problemów, wątpliwości lub niejasności.

Zgłoszone przez architektów zagadnienia będą sukcesywnie analizowane i w sytuacji problemów o charakterze przekrojowym, będą w miarę naszych możliwości wyjaśniane. Ewentualne wnioski o charakterze legislacyjnym, prześlemy do Krajowej Rady IA, z postulatem skierowania do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Z uwagi na rozpoczętą w tej materii współpracę z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim - prosimy o zgłaszanie problemów interpretacyjnych w terminie do 16 grudnia 2017 r.

Rada MPOIA
01.12.2017 r.Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP