partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W dniu 20.09.2017 r. na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczona została informacja (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303101) o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego - z prośbą o zaopiniowanie projektu w terminie do 6 października 2017 r.

Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (numer wykazu UD300). W proponowanych regulacjach znajduje się m.in. projekt zmiany ustawy Prawo budowlane oraz projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowe przepisy wprowadziłyby m.in. uproszczony "projekt inwestycyjny" - podlegający zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz "projekt techniczny" - wymagany przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego (zmieniony byłby art. 34 ustawy Pb odnoszący się do projektu budowlanego).

Ustawa wprowadziłaby także termin "ważności" decyzji o warunkach zabudowy (decyzja wygasałaby z upływem 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna). Inne byłyby także kryteria, które winny być spełnione, aby organ mógł wydać decyzję ustalającą warunki zabudowy w sytuacji braku planu miejscowego (zmieniony byłby art. 61. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Dodatkowe informacje odnoszące się do projektu konsultowanej ustawy, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamieściło na stronie internetowej w zakładce "Aktualności"; (http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938- 1798016-p_1.htm) - Ruszyły konsultacje publiczne "ustawy inwestycyjnej".

Izba Architektów RP opracowuje obecnie tekst jednolity („trójkolorowy” – z zaznaczonymi zmianami) – zamieścimy go jak tylko zostanie opublikowany. Niemniej – z uwagi na krótki termin przeznaczony na konsultacje zamieszczamy materiały w postaci w jakiej opublikowało je Ministerstwo.
Poniżej zamieszczamy projekt ustawy wraz z pismami informującymi o rozpoczęciu procesu konsultacji.

Pragniemy także dodać, że nie jest to jedyna inicjatywa legislacyjna dotycząca zmiany aktów prawnych związanych z naszym zawodem. Przygotowujemy w tej sprawie obszerniejszą informację – szczegóły opublikujemy wkrótce.
Prosimy zatem o śledzenie aktualności na naszej www.

Rada MPOIA
21.09.2017 r.

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP