partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Pojawiła się nowa norma: PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpożarowa budynków, Przeciwpożarowe zbiorniki wodne, Wymagania ogólne.
Zastąpiła ona PN-B-02857:1982.
Obejmuje przepisy dla zbiorników p-poż. zlokalizowanych poza budynkami jak i w samych budynkach.
 
Przypominamy, że członkowie MPOIA mają możliwość zapoznania się z posiadanymi przez nas normami na wydzielonym stanowisku komputerowym w Biurze MPOIA.