partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowej ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach. W załącznikach zamieszczamy jego treść, informacje uzupełniające oraz pismo przewodnie Ministerstwa.