partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Z dużym prawdopodobieństwem już niedługo zacznie obowiązywać znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Obecnie trwa jeszcze proces legislacyjny. Z informacji publikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285403 wynika, że rządowy proces legislacyjny znajduje się na ostatnim etapie (notyfikacja). Czeka nas jeszcze skierowanie projektu do podpisu Ministra oraz skierowanie aktu do ogłoszenia.

Ponieważ nowelizowane rozporządzenie niesie szereg istotnych zmian przepisów i ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. – warto zapoznać się z tekstem projektu już teraz.

Rada MPOIA RP

17.08.2017 r.