partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

          Rada MPOIA RP informuje o zakończeniu prowadzenia konsultacji projektu Małego kodeksu budowlanego – autorstwa architektów z Małopolski. Bardzo dziękujemy wszystkim za współpracę nad udoskonaleniem tekstu naszej propozycji legislacyjnej. Projekt Małego kodeksu budowlanego rozesłano drogą mailową do członków MPOIA RP oraz zamieszczono na stronie internetowej MPOIA RP.

Przysłane propozycje zmian zostały omówione z ich autorami podczas konferencji uzgodnieniowej zorganizowanej przez Radę MPOIA RP 28 czerwca 2017 r. Po wprowadzeniu korekt 1 lipca 2017 r. zakończono pracę nad tekstem. Cały materiał wraz z pismem opisującym przebieg prac legislacyjnych, Rada MPOIA skierowała do Krajowej Rady Izby Architektów RP – z prośbą o rekomendowanie opracowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Pismo do KRIA z 12 lipca 2017 r. wraz z załączonym projektem Małego kodeksu budowlanego zamieszczamy poniżej.

 

Rada MPOIA RPWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP