partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

          Rada MPOIA RP informuje o zakończeniu prowadzenia konsultacji projektu Małego kodeksu budowlanego – autorstwa architektów z Małopolski. Bardzo dziękujemy wszystkim za współpracę nad udoskonaleniem tekstu naszej propozycji legislacyjnej. Projekt Małego kodeksu budowlanego rozesłano drogą mailową do członków MPOIA RP oraz zamieszczono na stronie internetowej MPOIA RP.

Przysłane propozycje zmian zostały omówione z ich autorami podczas konferencji uzgodnieniowej zorganizowanej przez Radę MPOIA RP 28 czerwca 2017 r. Po wprowadzeniu korekt 1 lipca 2017 r. zakończono pracę nad tekstem. Cały materiał wraz z pismem opisującym przebieg prac legislacyjnych, Rada MPOIA skierowała do Krajowej Rady Izby Architektów RP – z prośbą o rekomendowanie opracowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Pismo do KRIA z 12 lipca 2017 r. wraz z załączonym projektem Małego kodeksu budowlanego zamieszczamy poniżej.

 

Rada MPOIA RP