partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Zalecamy szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o wzięciu udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej:
Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, ze względu na wysoce ryzykowne dla Projektanta warunki umowy.

Kluczowe problemy to:

  1. Obciążenie Wykonawcy pełną odpowiedzialnością za ewentualne naruszenia praw autorskich przy braku jednoznacznego zdefiniowania w umowie relacji Zamawiającego z autorem kontynuowanej pracy konkursowej.
  2. Przeniesienie na Wykonawcę ryzyka wynikającego z niewystarczającego przygotowania inwestycji (min. brak pełnego rozpoznania geologicznego i archeologicznego, brak mapy do celów projektowych).
  3. Bardzo wysokie (niewspółmierne) kary przy mało realistycznych terminach i niedoprecyzowanych wymaganiach dotyczących zakresu i kryteriów przyjęcia dokumentacji.


W załączeniu: komunikat Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu, dotyczący powyższej problematyki.


Z poważaniem

arch. Marek Tarko
Przewodniczący Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RPWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP