partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Zalecamy szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o wzięciu udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej:
Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, ze względu na wysoce ryzykowne dla Projektanta warunki umowy.

Kluczowe problemy to:

  1. Obciążenie Wykonawcy pełną odpowiedzialnością za ewentualne naruszenia praw autorskich przy braku jednoznacznego zdefiniowania w umowie relacji Zamawiającego z autorem kontynuowanej pracy konkursowej.
  2. Przeniesienie na Wykonawcę ryzyka wynikającego z niewystarczającego przygotowania inwestycji (min. brak pełnego rozpoznania geologicznego i archeologicznego, brak mapy do celów projektowych).
  3. Bardzo wysokie (niewspółmierne) kary przy mało realistycznych terminach i niedoprecyzowanych wymaganiach dotyczących zakresu i kryteriów przyjęcia dokumentacji.


W załączeniu: komunikat Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu, dotyczący powyższej problematyki.


Z poważaniem

arch. Marek Tarko
Przewodniczący Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RPWięcej aktualności
informacje2019-08-19
Przyjmę na praktykę studencką
Poniżej zamieszczamy listę architektów MPOIA i pracowni architektonicznych deklarujących gotowość zatrudnienia studenta na praktykę. Jest to kolejny etap współpracy pomiędzy Małopolską OIA RP a Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. Studentów zapraszamy do korzystania z zamieszczonych zgłoszeń.
Koleżanki i Kolegów Architektów IARP planujących zgłoszenie prosimy o wypełnienie deklaracji zamieszczonej pod załączonym
linkiem. Życzymy udanej i owocnej współpracy. Rada MPOIA RP   Lp. Imię i nazwisko MP Nazwa firmy Okres zatrudnienia Adres / www tel. / e-mail 1. Waldemar Wielgosz MP-2197 W-INWEST Waldemar Wielgosz 3 tyg. lub dłuższy Oświęcimul. Łukasieczicza 8A 607 595 656  biuro@winvest.pl 2.  Krzysztof Strama MP-1096 Susuł & Strama Architekci Sp. z o.o. 3 tyg. lub dłuższy Oświęcimul. Dąbrowskiego 30 604 979 954sekretariat@s2architekci.pl