partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Zalecamy szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o wzięciu udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej:
Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, ze względu na wysoce ryzykowne dla Projektanta warunki umowy.

Kluczowe problemy to:

  1. Obciążenie Wykonawcy pełną odpowiedzialnością za ewentualne naruszenia praw autorskich przy braku jednoznacznego zdefiniowania w umowie relacji Zamawiającego z autorem kontynuowanej pracy konkursowej.
  2. Przeniesienie na Wykonawcę ryzyka wynikającego z niewystarczającego przygotowania inwestycji (min. brak pełnego rozpoznania geologicznego i archeologicznego, brak mapy do celów projektowych).
  3. Bardzo wysokie (niewspółmierne) kary przy mało realistycznych terminach i niedoprecyzowanych wymaganiach dotyczących zakresu i kryteriów przyjęcia dokumentacji.


W załączeniu: komunikat Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu, dotyczący powyższej problematyki.


Z poważaniem

arch. Marek Tarko
Przewodniczący Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP