partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Rada MPOIA RP oraz Zarząd Oddziału Krakowskiego SARP wydały wspólny komunikat, w którym informują o potencjalnych zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z postanowień Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej wielofunkcyjnej hali sportowej dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


Komunikat jest efektem analizy zapisów Regulaminu i skutkiem negatywnego stanowiska organizatora do przedstawionych zastrzeżeń.

1. Pismo MPOIA RP i ZO SARP Kraków
2. Pismo AGH