partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Koleżanki i Koledzy Architekci,

W środowisku małopolskich architektów od wielu lat rozważane są kwestie przepisów odnoszących się do sporządzanych projektów budowlanych oraz wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę dla masowo występującej zabudowy jednorodzinnej. W 2015 r. w województwie małopolskim decyzje na budowę budynków jednorodzinnych stanowiły ponad 75% wszystkich decyzji wydanych dla obiektów kubaturowych.

Rada Małopolskiej OIA RP wraz z działającym przy Radzie Zespołem ds. Legislacji, rozpoczęła prace legislacyjne w przedmiotowej sprawie. Sformułowano założenia merytoryczne, które zaprezentowano 21 października 2016 r. podczas Konferencji "Dom dla rodziny", zorganizowanej przez Radę Małopolskiej OIA RP w Krynicy-Zdroju (w załączeniu: "Budownictwo jednorodzinne - szczególne warunki realizacji").

Przygotowywany akt prawa otrzymał roboczą nazwę Mały kodeks budowlany. Obecnie trwają konsultacje propozycji zapisów Małego kodeksu. Zwracamy się zatem z prośbą do członków Małopolskiej Okręgowej IARP o opinie i propozycje. Każdy głos w tej sprawie jest dla nas ważny. Konsultacje wśród członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP przeprowadzamy w dniach 22 - 29 maja 2017 r (szczegółowe informacje zawarliśmy we wcześniejszym mailingu).

Prosimy o nadsyłanie propozycji i uwag - do 29 maja br.

Do pobrania:

W uzupełnieniu...
Z prośbą o konsultacje projektu Małego kodeksu budowlanego zwróciliśmy się również do Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz do Stowarzyszenia Architektów Katolickich Ar-Ka.
Wpływają już pierwsze opinie i uwagi dotyczące przygotowanego projektu.

Zwróciliśmy się również do Kolegów arch. arch. Piotra Gadomskiego (Wiceprezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP) oraz Piotra Andrzejewskiego (Przewodniczącego Komisji Legislacji przy KRIA RP) z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu konsultacji w innych okręgach IARP, a po zakończeniu konsultacji i przyjęciu końcowej wersji dokumentu - o podjęcie próby zaszczepienia idei Małego kodeksu budowlanego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Rada Małopolskiej
Okręgowej Izby Architektów RPWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP