partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Koleżanki i Koledzy Architekci,

W środowisku małopolskich architektów od wielu lat rozważane są kwestie przepisów odnoszących się do sporządzanych projektów budowlanych oraz wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę dla masowo występującej zabudowy jednorodzinnej. W 2015 r. w województwie małopolskim decyzje na budowę budynków jednorodzinnych stanowiły ponad 75% wszystkich decyzji wydanych dla obiektów kubaturowych.

Rada Małopolskiej OIA RP wraz z działającym przy Radzie Zespołem ds. Legislacji, rozpoczęła prace legislacyjne w przedmiotowej sprawie. Sformułowano założenia merytoryczne, które zaprezentowano 21 października 2016 r. podczas Konferencji "Dom dla rodziny", zorganizowanej przez Radę Małopolskiej OIA RP w Krynicy-Zdroju (w załączeniu: "Budownictwo jednorodzinne - szczególne warunki realizacji").

Przygotowywany akt prawa otrzymał roboczą nazwę Mały kodeks budowlany. Obecnie trwają konsultacje propozycji zapisów Małego kodeksu. Zwracamy się zatem z prośbą do członków Małopolskiej Okręgowej IARP o opinie i propozycje. Każdy głos w tej sprawie jest dla nas ważny. Konsultacje wśród członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP przeprowadzamy w dniach 22 - 29 maja 2017 r (szczegółowe informacje zawarliśmy we wcześniejszym mailingu).

Prosimy o nadsyłanie propozycji i uwag - do 29 maja br.

Do pobrania:

W uzupełnieniu...
Z prośbą o konsultacje projektu Małego kodeksu budowlanego zwróciliśmy się również do Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz do Stowarzyszenia Architektów Katolickich Ar-Ka.
Wpływają już pierwsze opinie i uwagi dotyczące przygotowanego projektu.

Zwróciliśmy się również do Kolegów arch. arch. Piotra Gadomskiego (Wiceprezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP) oraz Piotra Andrzejewskiego (Przewodniczącego Komisji Legislacji przy KRIA RP) z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu konsultacji w innych okręgach IARP, a po zakończeniu konsultacji i przyjęciu końcowej wersji dokumentu - o podjęcie próby zaszczepienia idei Małego kodeksu budowlanego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Rada Małopolskiej
Okręgowej Izby Architektów RP