partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

20 lutego 2017 r. odszedł profesor arch. T. Przemysław Szafer – architekt, urbanista, nauczyciel wielu pokoleń absolwentów WA PK.

Poniżej zamieszczamy osobiste wpomnienie i zdjęcia z prywatnego albumu uczniów i przyjaciół Profesora. 
Serdecznie dziękujemy za podzielenie się z nami tak cennymi wspomnieniami.
 
 
Prof. T. Przemysław Szafer
 
20 lutego 2017 roku odszedł Ś.p. Prof. dr hab. inż. arch. T. Przemysław Szafer. Dla średniego pokolenia kolegów, absolwentów WA PK był znanym wykładowcą przedmiotu „Historia architektury współczesnej”. Był autorem albumów o polskiej architekturze lat 70, 80-tych, redaktorem naczelnym czasopisma „Architektura”, znawcą architektury regionalnej. Był organizatorem słynnych Konserwatoriów w Mogilanach, gdzie Profesor zapraszał architektów, także studentów z całej Polski, stwarzając wyjątkowe (jak na tamte czasy) warunki dla wymiany poglądów. Dzięki barwnej osobowości Profesora, Jego swobodzie, były to wyjątkowe spotkania towarzyskie i edukacyjne. Był admiratorem architektury organicznej, którą rozumiał, jak mało kto, prekursorem ekologii, kochał przyrodę, Tatry i jamniki szorstkowłose.
 
Człowiek serdeczny i życzliwy, towarzyski, ciekawy świata i ludzi, umiał opowiadać i słuchać, Jego anegdoty, barwne opowiastki i wspomnienia mam do dziś w pamięci.
 
Prof. T. Przemysław Szafer na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
 
Barbara Maczuga Kiewel i Jacek Kiewel
Poniżej zamieszczamy kilka migawek z rodzinnego albumu.
 
  • 11
  • 2017-03-23
  • nr-1
  • nr-2
  • nr-4
  • nr-5


Więcej aktualności
informacje2023-08-30
Apel do członków MPOIA RP
Powszechna i wieloletnia praktyka, polegająca na pomijaniu kwestii autorstwa obiektów architektonicznych, chociażby przy okazji podawania informacji o podjęciu czy sfinalizowaniu budowy, o otwarciu obiektu, ale również podczas prezentowania przez firmy użytego materiału budowlanego czy też systemu technicznego, domaga się od dawna interwencji ze strony środowiska architektonicznego. Architekt ma prawo do identyfikacji swojego dzieła ze swoim nazwiskiem – o tym, że istniał ten zwyczaj, świadczą tabliczki na historycznych kamienicach. Prawo prasowe obliguje do zamieszczenia danych odnośnie autora zdjęcia, niestety nie jest obligatoryjne zamieszczenie informacji o autorze sfotografowanego obiektu architektonicznego. Dodatkowo: zmiany w Ustawie prawo budowlane polegające na usunięciu danych projektanta z tablicy budowy, jeszcze bardziej pogłębiają zjawisko zanonimizowania naszej działalności. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP chce podjąć próbę przeciwstawienia się tej sytuacji, między innymi poprzez kierowanie do podmiotów stosujących opisaną wyżej praktykę pism, zachęcających do jej zmiany. Wysłanie takiego monitu powinno następować jako konsekwencja formalnego zgłoszenia do Izby informacji od jej członków – autorów obiektów architektonicznych – zarówno budynków jak i placów, parków itp. – których prezentacja ma miejsce czy też nastąpiła bez informacji o autorze obiektu. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o niezwłoczne dzielenie się wiedzą o zaistniałych w prasie, telewizji, w portalach czy serwisach internetowych tego typu przypadkach. Wdrożenie przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP takich działań – w dużej mierze uzależnione od Waszej pomocy – ma w perspektywie przywrócić utraconą rangę naszego zawodu, ma informować społeczeństwo o pozytywnych stronach działalności architektów. Zgłoszenie prezentacji obiektu w mediach