partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Podobnie jak pogoda, która podczas 8. DSA była bardzo urozmaicona - aura sprzyjała zarówno odpoczynkowi podczas słonecznych chwil, jak i zadumie oraz rozmowom w czasie deszczowym - tematyka Dni Skupienia była dla uczestników bogata w wiele treści i refleksji.


Tym razem to nie tyle temat przewodni, co osoba przewodnika dla architektów była centrum naszych rozważań: św. Józef - patron architektów oraz drugi nasz patron - św. Tomasz. Świadectwo ich życia oraz fragmenty Pisma Święto i apokryfów, podsumowane w konferencjach Ks. Lucjana, stały się dla uczestników 8. DSA natchnieniem do zadawania pytań, poszukiwania odpowiedzi i dostrzeżenia subtelnego działania Boga w naszym życiu.

Jednym z ważniejszych wydarzeń wiosennych DSA było zwołanie Pierwszego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Architektów Katolickich "Ar-Ka". Zebranie odbyło się w sobotę 23 kwietnia 2016 r. w CF-R Arka w Gródku nad Dunajcem.

Więcej na temat 8. DSA można przeczytać na stronie dsarch.pl.