partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy„Wpływ aniołów na losy człowieka” to tematyka zakończonych jesiennych Dni Skupienia Architektów. Duszpasterz wspólnoty architektów, ks.dr  Lucjan Bielas przybliżył zebranym postaci Trzech Archaniołów: Rafała, Gabriela i Michała oraz zwrócił uwagę na ważną osobę Anioła Stróża, który towarzyszy każdemu w ziemskim pielgrzymowaniu.
Tegoroczne rozważania miały swoją podstawę w Księdze Tobiasza.

Ciekawym i inspirującym do przemyśleń i dyskusji był wykład arch. Stanisława Deńko, podczas którego zaprezentował swoją wizję osobowości twórczej człowieka.

Jednym z ważniejszych wydarzeń jesiennych DSA było zebranie założycielskie Stowarzyszenia Architektów Katolickich „Ar-Ka”, uchwalenie regulaminu Stowarzyszenia oraz przyjęcie nowych członków.