partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 22-24 maja 2015 r. odbyły się 6 Dni Skupienia Architektów. Miejscem spotkania był jak zwykle Gródek nad Dunajcem.

Tym razem zewnętrzną otoczką spotkań rządziła kiepska pogoda. Nie zmieniło to jednak tradycyjnej już serdecznej atmosfery jaka towarzyszy Dniom.


Myślą przewodnią rozważań było przypadające na czas DSA święto Zesłania Ducha Świętego.

Do wyjątkowych wydarzeń zaliczyć trzeba fakt powołania stowarzyszenia. Obecnie trwa procedura zgłoszenia – po jej zakończeniu pojawią się dodatkowe informacje.


Wszyscy uczestnicy 6 DSA serdecznie zapraszają na kolejne – jesienne Dni Skupienia. Odbędą się one w dniach 25-27 września.


Zapraszamy na stronę DSA, w której znajdziemy dalszą część streszczenia przepracowanych treści, materiałów formacyjnych, oraz informacje o tym, co już wydarzyło się na DSA i do udziału w czym zapraszamy wszystkich zainteresowanych: architektów, osoby zawodowo lub emocjonalnie związane z środowiskiem architektów, przyjaciół i wszystkich sympatyków DSA.

  • 1
  • 2
  • 3


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP