partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Drogie Koleżanki i Koledzy

Trzecie Dni Skupienia – Jesienne, rozpoczęliśmy od spotkania z Panem arch. Stanisławem Niemczykiem  w Tychach -  mogliśmy poczuć atmosferę jego niezwykłej architektury i zapytać o doświadczenia związane z jej realizacją. Zabrakło nam jednak czasu i musieliśmy zrezygnować ze – zwiedzania kościoła pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach Dziedzicach.  Postanowiliśmy, że następnym razem tam powrócimy.

Czwarte DSA, wiosenne - w związku z harmonogramem wykładów cyklu „Przełamywanie barier” - są obarczone ograniczeniami czasowymi. By zrealizować ten program nie możemy ryzykować przesunięcia w czasie. Do Czechowic – Dziedzic, a zwłaszcza na budowę w Tychach wrócimy na jesieni. Sądzimy, że po roku od naszej pierwszej tam wizyty, będziemy mogli zaobserwować znaczące postępy w realizacji budowy kościoła pw. Św. Franciszka i św. Klary.

Program 4 DSA