partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Szanowni Państwo,


Przekazujmy pismo Rady SLOIA RP zawierające Stanowisko Rady SLOIA RP w związku z Konkursem na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla II etapu inwestycji pn. „Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny”.


Dominika Szmelczyrz
Biuro SLOIA RP