partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Z głębokim żalem przekazujemy smutną wiadomość o śmierci

Architekta Zbigniewa Zuziaka

 


 

W 1968 ukończył studia na kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1976 na podstawie napisanej pod kierunkiem Zbigniewa Wzorka rozprawy pt. Wybrane zagadnienia planowania przestrzennego związane z rozwojem turystyki motorowej (w nawiązaniu do zagospodarowania przestrzennego ziem górskich) otrzymał tam stopień naukowy doktora nauk technicznych. Na tym samym wydziale na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej uzyskał w 2000 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych dyscyplina: architektura i urbanistyka specjalność: planowanie przestrzenne, urbanistyka.

Został profesorem nadzwyczajnym Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (Instytut Projektowania Miast i Regionów), profesorem zwyczajnym Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych oraz profesorem zwyczajnym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

Członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN i Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_K._Zuziak

 

 

  Więcej aktualności