partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

 

Poniżej w załączniku publikujemy pismo skierowane przez Radę Łódzkiej OIA RP do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w związku z organizowanym przez Urząd Miasta Łódź przetargiem pt.: Rewaloryzacja Placu Dąbrowskiego. Etap I – opracowanie koncepcji z elementami wizji konkursowej.