partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Poniżej w załączniku publikujemy pismo skierowane przez Radę Łódzkiej OIA RP do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w związku z organizowanym przez Urząd Miasta Łódź przetargiem pt.: Rewaloryzacja Placu Dąbrowskiego. Etap I – opracowanie koncepcji z elementami wizji konkursowej.