partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 
 
Ze smutkiem informujemy, że w dniu 18 lipca 2022 r. zmarł arch. Zygmunt Lewczuk

Był pierwszym budowniczym i długoletnim kierownikiem Sądeckiego Parku Etnograficznego.
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Nowym Sączu w latach 1989–1998,
potem st. insp. w nowosądeckiej delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Był architektem IARP do roku 2016.
 
 
 
 
Pogrzeb odbędzie się w dniu 28 lipca 2022 r.
Msza w kościele w Wielogłowych o godz. 11:00,
pogrzeb na Cmentarzu komunalnym
w Nowym Sączu ul. Rejtana ok. godz.13:00
 


Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne kondolencje
Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP