partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Architekci IARP


Poniżej zamieszczamy informację otrzymaną od Organizatora konferencji poświęconej bezpieczeństwu pożarowemu – ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.


 

  • W dniach 7-8 kwietnia br. Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa organizuje konferencję pt. „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami”.
  • Współorganizatorami konferencji będą: Dolnośląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska PSP we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP).
  • Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel przy ul. Wyścigowej 35 we Wrocławiu.

 

Głównym tematem konferencji będą uwarunkowania techniczne oraz organizacyjne niezbędne do zapewnienia w warunkach pożaru lub innego zagrożenia możliwości ewakuacji z budynków osób z niepełnosprawnością ruchową, ale także z innymi rodzajami niepełnosprawności utrudniających samodzielną ewakuację. Chcemy omówić temat możliwie szeroko, wychodząc poza utarty schemat tylko niepełnosprawności ruchowej, a także pokazać go z różnych perspektyw (osoby niepełnosprawnej, zarządcy nieruchomości, strażaka prowadzącego działania ratownicze, projektanta budynku itd.).

W załączeniu przesyłam ramowy program konferencji. Pierwszy dzień konferencji będzie skierowanym głownie do zarządców nieruchomości oraz osób odpowiedzialnych za zagadnienia dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych w dużych instytucjach publicznych. W drugim dniu konferencji przewidujemy tematy skierowane przede wszystkim do architektów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i funkcjonariuszy PSP.

Na naszej stronie internetowej www.sitp-wroclaw.pl są już podane szczegółowe informacje jeżeli chodzi o koszt uczestnictwa oraz jest zamieszczony formularz zgłoszeniowy.

  

PROGRAM KONFERENCJI

 

Z poważaniem

Piotr Smardz
Prezes Oddziału Dolnośląskiego SITP