partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 
Informujemy, że podjęliśmy interesującą współpracę z  Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu zwróciło się do nas o pomoc w przygotowaniu programu dostosowania budynków Uczelni do wymogów obowiązującej od dwóch lat ustawy „o dostępności”. 
 
Wspólnie ustaliliśmy, że będzie to okazją do stworzenia interdyscyplinarnego zespołu (architekci IARP, pedagodzy, studenci), który mógłby omówić, ocenić i skatalogować zagadnienia dostępności i jej postrzegania przez osoby doświadczające różnych postaci niepełnosprawności. 

Materiał, który powstanie w wyniku tej współpracy pozwoli:
  • stworzyć katalog rozwiązań rekomendowanych Uczelni do zastosowania w jej obiektach;
  • Uczelni - wprowadzić i realizować program dostępności;
  • architektom (uczestnikom zespołu) do poznania wzajemnych zależności, wczucia się w realne potrzeby osób niepełnosprawnych; 
  • studentom - poznać sposób pracy architektów;
  • MPOIA - opracować katalog kryteriów do (wymaganego ustawą) certyfikowania obiektów
 
LICZYMY, że wspólna praca przyniesie korzyści wszystkim w nią zaangażowanym.
 
ZAPRASZAMY zainteresowanych architektów MPOA do współpracy i do zgłoszenia się do powstającego zespołu.
Jego pracami – z ramienia MPOIA kierował będzie Maciej Nitka – członek Rady MPOIA.
 
PROSIMY o nadsyłanie zgłoszeń (z krótkim uzasadnieniem) do dnia 16 maja na adres biura MPOIA:  
malopolska@izbaarchitektow.pl


Więcej aktualności