partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

 
 
 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Architekci IARP

 

Komisja Europejska, w ramach podjętej inicjatywy o odbudowie gospodarki krajów UE po pandemii, ogłosiła swój program nazwany Nowy Europejski Bauhaus.

Informowaliśmy o tej inicjatywie w Aktualnościach Warsztatu Architekta https://www.warsztatarchitekta.pl/aktualnosci/348-nowy-europejski-bauhaus

 

KE rozpoczęła już realizację pierwszego etapu jakim będą spotkania on-line i warsztaty. 


Dziś przekazujemy informację o ogłoszeniu konkursu o nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu. Nagroda będzie przyznawana w 10 kategoriach i – dodatkowo – nagroda dla młodych twórców do 30 roku życia.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://europa.eu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Więcej aktualności
informacje2023-08-30
Apel do członków MPOIA RP
Powszechna i wieloletnia praktyka, polegająca na pomijaniu kwestii autorstwa obiektów architektonicznych, chociażby przy okazji podawania informacji o podjęciu czy sfinalizowaniu budowy, o otwarciu obiektu, ale również podczas prezentowania przez firmy użytego materiału budowlanego czy też systemu technicznego, domaga się od dawna interwencji ze strony środowiska architektonicznego. Architekt ma prawo do identyfikacji swojego dzieła ze swoim nazwiskiem – o tym, że istniał ten zwyczaj, świadczą tabliczki na historycznych kamienicach. Prawo prasowe obliguje do zamieszczenia danych odnośnie autora zdjęcia, niestety nie jest obligatoryjne zamieszczenie informacji o autorze sfotografowanego obiektu architektonicznego. Dodatkowo: zmiany w Ustawie prawo budowlane polegające na usunięciu danych projektanta z tablicy budowy, jeszcze bardziej pogłębiają zjawisko zanonimizowania naszej działalności. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP chce podjąć próbę przeciwstawienia się tej sytuacji, między innymi poprzez kierowanie do podmiotów stosujących opisaną wyżej praktykę pism, zachęcających do jej zmiany. Wysłanie takiego monitu powinno następować jako konsekwencja formalnego zgłoszenia do Izby informacji od jej członków – autorów obiektów architektonicznych – zarówno budynków jak i placów, parków itp. – których prezentacja ma miejsce czy też nastąpiła bez informacji o autorze obiektu. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o niezwłoczne dzielenie się wiedzą o zaistniałych w prasie, telewizji, w portalach czy serwisach internetowych tego typu przypadkach. Wdrożenie przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP takich działań – w dużej mierze uzależnione od Waszej pomocy – ma w perspektywie przywrócić utraconą rangę naszego zawodu, ma informować społeczeństwo o pozytywnych stronach działalności architektów. Zgłoszenie prezentacji obiektu w mediach