partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Koleżanki i Koledzy,

 

W uzupełnieniu do ankiety dotyczącej funkcjonowania organów administracji architektoniczno-budowlanej zwracamy się z prośbą o podzielenie się Waszymi doświadczeniami związanymi ze współpracą z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie oraz jego Delegaturami w Małopolsce.

Prosimy w szczególności o informacje dotyczące:
  • sprawności sytemu i terminowości pracy organu,
  • profesjonalizacji działań w kontekście warunków wykonywania zawodu architekta. 
Informacje w tym zakresie z opisem charakteru współpracy oraz ewentualnych trudności lub wniosków związanych z procedowaniem postępowań, prosimy nadsyłać na adres Biura Małopolskiej OIA RP, w terminie do 17 kwietnia br.
Adres do kontaktu: malopolska@izbaarchitektów.pl
 
Dane o uczestnikach ankiety zostaną zanonimizowane.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RPWięcej aktualności