partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która prowadzona jest przy wsparciu firmy PwC oraz Stowarzyszenia BIM Klaster. Jej celem jest pozyskanie informacji od podmiotów polskiej branży budowlanej nt. skali wdrożenia metodyki BIM i ich doświadczeń w jej użytkowaniu. Informacje uzyskane w jej zakresie posłużą do opracowywania Strategii wdrożenia BIM w Polsce.

Ankieta dot. skali wdrożenia metodyki BIM (kliknij, aby otworzyć ankietę) jest kontynuacją ankiet tworzonych w ramach projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”.

Omówienie wyników pozostałych ankiet, a także inne dokumenty wypracowane w trakcie trwania projektu, znajdą Państwo w podsumowaniu projektu pod poniższym łączem:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/cyfryzacja-procesu-budowlanego-w-polsce--zakonczenie-projektu

Ankieta jest adresowana do interesariuszy publicznych i prywatnych rynku budowlanego. Jest krótka i zajmuje ok. 15 minut.

Łącze do ankiety będzie aktywne do 31 marca 2021 r.Więcej aktualności