partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowni Państwo,

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP po zapoznaniu się z materiałami „konkursu” udostępnionymi na stronie organizatora (www.gat.pl/przetargi) – poinformowała członków Izby Architektów o nierekomendowaniu ww. „konkursu” wskazując m.in. na wadliwe zapisy zawarte w Państwa zapytaniu – niezgodne ze standardami organizacji tego typu konkursów oraz zasadami etyki zawodowej architektów – członków Izby. 

TUTAJ w załączeniu pismo Przewodniczącego Rady SLOIA RP arch. Piotra Średniawy dotyczące zapytania ofertowego – konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej na modernizację obiektu GAT S.S. OTS ZAGROŃ w Szczyrku.Więcej aktualności