partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowni Państwo,

Sesja egzaminacyjna 11 września 2020 r. o godzinie 10.00 – część pisemna egzaminu

Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii zostały opracowane na podstawie rekomendacji i wytycznych GIS. W dniu 21 lipca 2020 r. „Wytyczne” zostały zaakceptowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Tutaj wytyczne Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii do zastosowania podczas sesji egzaminacyjnej – wrzesień 2020 r.