partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej informuje:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP, tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych w wyniku epidemii koronawirusa, nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia.
Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w przypadku skreślenia z listy architektów, lub zawieszenia swojego członkostwa przez architekta.
Dlaczego wznowienie ubezpieczenia w terminie jest tak ważne?
Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony.
To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej oraz z możliwością nałożenia kary przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

  • Podstawą zawarcia ubezpieczenia jest złożony wniosek po zalogowaniu w systemie IARP, a następnie opłacenie składki na nr konta: Alior Bank SA 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390, iExpert.pl. SA, Al. Jerozolimskie 99 lok 32, 02-001 Warszawa
  • SAMA WPŁATA NA KONTO UBEZPIECZYCIELA NIE JEST JEDNOZNACZNA Z ZAWARCIEM POLISY UBEZPIECZENIOWEJ. NIEZBĘDNE JEST WCZEŚNIEJSZE ZŁOŻENIE WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU CZŁONKOWSKIEGO.
  • Po zaksięgowaniu składki, wnioski są procedowane w polisy, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W tytule przelewu prosimy podać tylko nr przynależności do IARP (numer członkowski), lub nr PESEL.


Więcej aktualności