partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol


Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków ogłosiło po raz dziesiąty konkurs o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego, edycja 2020, które skierowane jest do studentów Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukoń­czyli studia inżynierskie i rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

Studenci ubiegający się o Stypendium powinni złożyć:

  • wniosek o przyznanie Stypendium, który znaleźć można na stronach: stypendium.sarp.krakow.pl; www.sarp.krakow.pl
  • poświadczenie odpowiedniej jednostki administracyjnej WA o wpisie na II stopień studiów
  • portfolio w formacie A3 w układzie poziomym, liczące maksymalnie 30 stron
  • płytę CD lub nośnik danych USB z wersją elektroniczną portfolio

Dokumenty te należy składać w siedzibie SARP w godzinach pracy biura, bądź przesłać listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2020 roku, do godz. 18.00.

Szczegóły na: www.stypendium.sarp.krakow.pl;       www.sarp.krakow.pl

Z okazji jubileuszu Stypendium – na laureata czeka nagroda specjalna - wyjazd na Biennale do Wenecji.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce 16 kwietnia 2020 o godz. 18.00 w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa.Więcej aktualności