partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy


W ostatnim czasie do Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów kierowane były zapytania architektów dotyczące Planu Generalnego Lotniska Kraków-Balice, którego zatwierdzenie w dniu 26 listopada 2018 r. zainicjowało proces zawieszania postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawach wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla działek znajdujących się w granicach Planu Generalnego.

Ponieważ informacja o przebiegu granic tego planu nie była w sposób jednoznaczny upubliczniona, Rada MPOIA RP w dniu 10.04.2019 r. pismem znak Ldz. 471/MPORIA/2019 skierowała do P. Radosława Włoszka, Prezesa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. prośbę o udostępnienie mapy zawierającej oznaczenie przebiegu granic obszaru objętego Planem Generalnym lotniska Kraków-Balice, zatwierdzonego 26 listopada 2018 r., ewentualnie innego rodzaju dokumenty, precyzyjnie wskazujące granice tego obszaru.

W dniu 26.04.2019 r. do Rady MPOIA RP wpłynęło pismo Zarządu Spółki Międzynarodowego Partu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice (pismo z dnia 19.04.2019 r. znak MPL/BS/SN/0610/6/6/19) przekazujące w ramach udostępnienia informacji publicznej, że na stronie internetowej MPL pod linkiem:
http://www.krakowairport.pl/pl/lotnisko,c94/inwestycje,c177/plan-generalny-krk2036,c178/plan-generalny-krakow-airport-krk2036,c167/
zamieszczona została mapa z powierzchniami ograniczającymi (OLS), stanowiąca integralną część Planu Generalnego lotniska Kraków-Balice na lata 2016–2036 i określająca jego granice.

Rada MPOIA RP
27.04.2019 r.Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP