partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy


W ostatnim czasie do Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów kierowane były zapytania architektów dotyczące Planu Generalnego Lotniska Kraków-Balice, którego zatwierdzenie w dniu 26 listopada 2018 r. zainicjowało proces zawieszania postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawach wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla działek znajdujących się w granicach Planu Generalnego.

Ponieważ informacja o przebiegu granic tego planu nie była w sposób jednoznaczny upubliczniona, Rada MPOIA RP w dniu 10.04.2019 r. pismem znak Ldz. 471/MPORIA/2019 skierowała do P. Radosława Włoszka, Prezesa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. prośbę o udostępnienie mapy zawierającej oznaczenie przebiegu granic obszaru objętego Planem Generalnym lotniska Kraków-Balice, zatwierdzonego 26 listopada 2018 r., ewentualnie innego rodzaju dokumenty, precyzyjnie wskazujące granice tego obszaru.

W dniu 26.04.2019 r. do Rady MPOIA RP wpłynęło pismo Zarządu Spółki Międzynarodowego Partu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice (pismo z dnia 19.04.2019 r. znak MPL/BS/SN/0610/6/6/19) przekazujące w ramach udostępnienia informacji publicznej, że na stronie internetowej MPL pod linkiem:
http://www.krakowairport.pl/pl/lotnisko,c94/inwestycje,c177/plan-generalny-krk2036,c178/plan-generalny-krakow-airport-krk2036,c167/
zamieszczona została mapa z powierzchniami ograniczającymi (OLS), stanowiąca integralną część Planu Generalnego lotniska Kraków-Balice na lata 2016–2036 i określająca jego granice.

Rada MPOIA RP
27.04.2019 r.Więcej aktualności
informacje2019-08-19
Przyjmę na praktykę studencką
Poniżej zamieszczamy listę architektów MPOIA i pracowni architektonicznych deklarujących gotowość zatrudnienia studenta na praktykę. Jest to kolejny etap współpracy pomiędzy Małopolską OIA RP a Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. Studentów zapraszamy do korzystania z zamieszczonych zgłoszeń.
Koleżanki i Kolegów Architektów IARP planujących zgłoszenie prosimy o wypełnienie deklaracji zamieszczonej pod załączonym
linkiem. Życzymy udanej i owocnej współpracy. Rada MPOIA RP   Lp. Imię i nazwisko MP Nazwa firmy Okres zatrudnienia Adres / www tel. / e-mail 1. Waldemar Wielgosz MP-2197 W-INWEST Waldemar Wielgosz 3 tyg. lub dłuższy Oświęcimul. Łukasieczicza 8A 607 595 656  biuro@winvest.pl 2.  Krzysztof Strama MP-1096 Susuł & Strama Architekci Sp. z o.o. 3 tyg. lub dłuższy Oświęcimul. Dąbrowskiego 30 604 979 954sekretariat@s2architekci.pl