partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Załączamy zaproszenie skierowane z Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na seminarium dla biegłych sądowych i rzeczoznawców budowlanych, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. 
 
Zgłoszenia należy nadsyłać do Biura MPOIA do 15.04.2019 r.
 
Szczegóły w załączniku.
Zaproszenie