partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Architekci,
 
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Izba Architektów RP, zapraszają do udziału w Konkursie "Architecture Budma Award", towarzyszącym międzynarodowym targom budownictwa i architektury BUDMA 2019.
 
Termin zgłoszeń: 8 stycznia 2019 r. 
 
Szczegóły, regulamin, formularz zgłoszeniowy:
 
 
 
Doskonały projekt wymaga wyjątkowego wyróżnienia!
 
Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Izba Architektów RP zapraszają do udziału w konkursie Architecture Budma Award.
 
Celem konkursu ABA jest:
- promocja współczesnej architektury i jej twórcy 
- stworzenie form dla jej prezentacji 
- podkreślenie roli twórcy w procesie kształtowania przestrzeni, traktowanym jako materializacja wartości będących dobrem kultury 
- podkreślenie efektu działalności inżynierskiej i ekonomicznej

A przede wszystkim..
uhonorowanie tych, których zdolności, energia i zaangażowana praca są istotnym fundamentem budowy narodowego dziedzictwa i przestrzeni dla przyszłych pokoleń.
 
Do konkursu Architecture Budma Award można zgłaszać:
- budynki lub ich zespoły 
- przestrzenie publiczne 
- obiekty małej architektury  
- elementy integralnie związane z architektoniczną formą wzornictwa 
 
zaspokajające oczekiwania ich ostatecznych odbiorców.
 
Zgłoszenia mogą dokonać:
 
- twórcy projektu (architekci z Polski i zagranicy, którzy realizują projekty w Polsce) 
- firmy architektoniczne 
- organizacje zrzeszające architektów 
- producenci materiałów budowlanych i wykończeniowych  
- firmy wykonawcze 
- inwestorzy 
- użytkownicy obiektów 
- organy administracji publicznej i samorządowej.  
  
Zapraszamy do udziału w konkursie Architecture Budma Award.


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP