partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Wroclavia - zrealizowana w 2017 r. autorstwa IMB Asymetria otrzymała prestiżową nagrodę Eurobuild Architecture Award
for Shopping Centre of the Year.
Składamy serdeczne gratulacje naszym Kolegom tworzącym zespół autorski pod kierownictwem właścicieli firmy arch. arch. Marka Borkowskiego i Witolda Gilewicza.